Zverejňovanie

  • 0
  • 9. novembra 2020

Projekt Danube Islands Coordination

Projekt Danube Islands Coordination bol schválený v programe INTERREG SK-HU Fond malých projektov. Zmluva bola podpísaná k 27.10.2020. Realizácia aktivít je naplánovaná na obdobie 10.2020 - 8.2021. Cieľom projektu je prehlbovanie spolupráce a koordinácie rozvoja cezhraničnej destinácie Danube Islands spolu s maďarským partnerom Szigetkoz TDM. V projekte boli schválené aktivity: Komunikačná stratégia...