Objednávka- Dodatok Bannery-MP spol.

Projekt Description

Dňa 28.8.2019 bola zaslaná objednávka Na zabezpečenie Spracovanie návrhu a realizácia informačných ( propagačných) bannerov , ktorá sa

týmto dodatkom predlžila najneskôr do 28.3.2020

Dodatok objednavka Bannery