Author - admin

Projekt „Rozvoj tématických ciest v Bratislavskom a Trnavskom kraji ako produkt cestovného ruchu“

Rozvoj tematických ciest Projekt bol realizovaný v roku 2017. Jeho cieľom bola príprava na vybudovanie tematickej cesty šľachtických rodov Pálffy a Esterházy. Splnenie hlavných aktivít  projektu: vypracovanie Metodiky- štandardy budovania tematických ciest, vypracovanie Koncepcie rozvoja tematických ciest, Akčný plán, vypacovanie marketingovej komunikácie pre Tematické cesty a vypracovanie projektovej dokumentácie na značenie vybratých tematických ciest „Historické rody – Pálffy...

Správa z pracovnej skupiny RiverLab

Dňa 28.6.2017 sa konalo stretnutie Pracovnej skupiny Dunajského fondu RiverLab Žitný ostrov a okolie. RiverLab Žitný ostrov a okolie (pracovná skupina) vznikol ako aktivita Stredoeurópskej nadácie v rámci Dunajského fondu. Vychádza z cieľov definovaných v Charte Dunajského fondu a sústreďuje sa na riečne územie Žitného ostrova a jeho okolia. RiverLab Žitný ostrov a okolie uskutočňuje Dunajský...

Stretnutie Steering Group Centrope 2017

Dňa 28.6.2017 sa vmaďarskom meste Šopron konalo zasadanie Steering group Centrope. Stretnutie otvoril Zoltán Németh, predseda  Gyor-Moson-Copron county. Aktivity maďarského predsedníctva Centrope v roku 2017 predstavil Tibor Polgár, sekretariát Centrope HU. Hlavné aktivity sú zamerané na obnovenie a posilnenie spolupráce stakeholderov a vytvorenie platformy, zvýšenie vizibility Centrope, podporu relevantných iniciatív Centrope, organizovanie podujatí v oblasti e-mobility a regionálnej dopravy. Félix...

Pumptrack – novinka na Zochovej chate

Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja dnes slávnostne otvorili Pumptrackovú dráhu nad Modrou, pri Zochovej chate, ktorá je slovenským unikátom. Jazdiť na dráhe môžu cyklisti, korčuliari, skateboardisti, ale aj kolobežkári. Dňa 22.4.2017 sa chystajú prvé preteky, ktorých sa zúčastní aj slovenský majster Filip Polc. Unikátny projekt pumptrackovej dráhy realizoval Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Modra. Areál má...

Projekt „Rozvoj tématických ciest v bratislavskom a trnavskom kraji ako produkt cestovného ruchu“

Projekt  sa realizuje v období  1. – 10.2017 v spolupráci s bratislavským a trnavským samosprávnym krajom, ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Títo partneri nám poskytli financie na jeho realizáciu. Cieľom projektu je vytvorenie komplexných podkladových materiálov pre vytváranie produktov cestovného ruchu – tématických ciest. Preto sú zadané aktivity projektu: 1. Vypracovanie strategického dokumentu  Metodika – štandardy...

26th Meeting of the Working group of Senior Officials of the Working Group Community of Danube Regions

Konferencia  pod predsedníctvom bratislavského kraja Podujatie sa konalo 1.decembra 2016 v hoteli Majolika v Modre Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta. Témy stretnutia:   Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK Správy z pracovných skupín PS hospodárstvo, turizmus, doprava PS kultúra, výskum a vzdelávanie PS udržateľnosť,energie a životné...

Vinohradnícka cyklocesta z Bratislavy do Trnavy

Projekt „Vinohradnícka cyklocesta z Bratislavy do Trnavy“ bol ukončený . Vznikla tak kompletná projektová dokumentácia na územné rozhodnutie pre úsek Svätý Júr – Vinosady, v celkovej dĺžke takmer 15 km.     Projekt „Vinohradnícka cyklocesta z Bratislavy do Trnavy“ bol ukončený . Vznikla tak kompletná projektová  dokumentácia na územné rozhodnutie pre úsek Svätý Júr – Vinosady, v...

Cestovný ruch pre všetkých

1. ročník regionálnej konferencie CR v Bratislavskom kraji s názvom "Cestovný ruch pre všetkých", ktorá sa bude konať práve vo svetový deň cestovného ruchu 27.9. v hoteli Senec v Senci. Cieľom tejto konferencie je pozvať všetkých (verejných aj súkromných) aktérov pôsobiacich v CR v bratislavskom regióne na diskusiu o možnostiach a prienikoch spolupráce, o aktivitách,...

DANUBE UP 2016

Podujatie je jedným zo sprievodných  eventov, ktoré sa konaju v ramci 7.europskeho samitu regionov a miest. Samit sa bude konat v Bratislave v dnoch 8.-9.jula 2016. Podujatie je jedným zo sprievodných  eventov, ktoré sa konaju v ramci 7.europskeho samitu regionov a miest. Samit sa bude konat v Bratislave v dnoch 8.-9.jula 2016. Toto dvojdnove podujatie...

Projekt Cyklistika v regióne Centrope bol ukončený

Projekt Cyklistika v regióne Centrope bol ukončený Projekt Cyklistika v regióne Centrope bol ukončený. Všetky aktivity boli zrealizovane (workshop, dokumentácie Štúdia uskutočniteľnosti Vinohradníckej cyklocesty z Bratislavy do Trnavy, projektová dokumentácia na územne rozhodnutie medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13) na úseku Moravsky sv.Jan- Vysoka na Morave, publicita bola zrealizovaná v odborných a verejných mediach. Projekt bol zrealizovaný s...