Author - admin

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Partnerství a aktívní institucionální síte Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském přihraničí Združenie Slovenský dom Centrope sa ako riadny projektový partner na požiadavku člena Bratislavský samosprávny kraj, pre pokrytie územia bratislavského kraja zapojil do realizácie projektu v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/02: Partnerství a aktívní institucionální síte Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském přihraničí Projekt reaguje na potreby zavedenie systematického prístupu do rozvoja Cyrilometodskej cesty, čo...

Vínne cesty v regióne Centrope

Interaktívny sprievodca po vínnych cestách v pohraničnom území Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Maďarska.   Na mape si každý záujemca nájde to svoje. Je tam široká   sieť kvalitne vybudovaných vínnych ciest, ktoré sa tešia celoročne mimoriadne vysokej obľubenávštevníkov aj obyvateľov. Veľmi často sú vínne cesty  prepojené aj cyklotrasami, nechýba vždy ponuka  miestnych vinárstiev, kalendár kultúrnych lokálnych podujatí...

26. Konferencia podunajských regiónov a miest (Arge Donau Länder)

Piešťany 12. 10. 2017 Nadnárodná spolupráca regiónov a miest pozdĺž Dunaja je aktívna už dlhé obdobie. Zo Slovenska sú do nej aktívne zapojené aj oba kraje – Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj. V roku 2017 TTSK prevzal od BSK predsedníctvo v rámci Pracovného spoločenstva podunajských krajín ARGE Donauländer Dňa 12. októbra 2017 sa konala v Piešťanoch Politická konferencia...

2. regionálna konferencia cestovného ruchu „Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu – nástroj pre rozvoj 2017“

Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu - nástroj pre rozvoj 2017 septembra sa v bratislavskom hoteli Radisson Blu Carlton ukutočnil 2. ročník regionálnej konferencie cestovného ruchu na tému Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu – nástroj pre rozvoj 2017.   Závery 1.panela na Tému: Poslanie  krajských organizácií cestovného ruchu   Prezentácie - Košice región turizmus - Severovýchod Slovenska - Projekt objavte Malý Dunaj a Mošonský...

Projekt „Rozvoj tématických ciest v Bratislavskom a Trnavskom kraji ako produkt cestovného ruchu“

Rozvoj tematických ciest Projekt bol realizovaný v roku 2017. Jeho cieľom bola príprava na vybudovanie tematickej cesty šľachtických rodov Pálffy a Esterházy. Splnenie hlavných aktivít  projektu: vypracovanie Metodiky- štandardy budovania tematických ciest, vypracovanie Koncepcie rozvoja tematických ciest, Akčný plán, vypacovanie marketingovej komunikácie pre Tematické cesty a vypracovanie projektovej dokumentácie na značenie vybratých tematických ciest „Historické rody – Pálffy a Esterházy“...

Správa z pracovnej skupiny RiverLab

Dňa 28.6.2017 sa konalo stretnutie Pracovnej skupiny Dunajského fondu RiverLab Žitný ostrov a okolie. RiverLab Žitný ostrov a okolie (pracovná skupina) vznikol ako aktivita Stredoeurópskej nadácie v rámci Dunajského fondu. Vychádza z cieľov definovaných v Charte Dunajského fondu a sústreďuje sa na riečne územie Žitného ostrova a jeho okolia. RiverLab Žitný ostrov a okolie uskutočňuje Dunajský fond...

Stretnutie Steering Group Centrope 2017

Dňa 28.6.2017 sa vmaďarskom meste Šopron konalo zasadanie Steering group Centrope. Stretnutie otvoril Zoltán Németh, predseda  Gyor-Moson-Copron county. Aktivity maďarského predsedníctva Centrope v roku 2017 predstavil Tibor Polgár, sekretariát Centrope HU. Hlavné aktivity sú zamerané na obnovenie a posilnenie spolupráce stakeholderov a vytvorenie platformy, zvýšenie vizibility Centrope, podporu relevantných iniciatív Centrope, organizovanie podujatí v oblasti e-mobility a regionálnej dopravy. Félix Moldován,...

Pumptrack – novinka na Zochovej chate

Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja dnes slávnostne otvorili Pumptrackovú dráhu nad Modrou, pri Zochovej chate, ktorá je slovenským unikátom. Jazdiť na dráhe môžu cyklisti, korčuliari, skateboardisti, ale aj kolobežkári. Dňa 22.4.2017 sa chystajú prvé preteky, ktorých sa zúčastní aj slovenský majster Filip Polc. Unikátny projekt pumptrackovej dráhy realizoval Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Modra. Areál má slúžiť...

Projekt „Rozvoj tématických ciest v bratislavskom a trnavskom kraji ako produkt cestovného ruchu“

Projekt  sa realizuje v období  1. – 10.2017 v spolupráci s bratislavským a trnavským samosprávnym krajom, ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Títo partneri nám poskytli financie na jeho realizáciu. Cieľom projektu je vytvorenie komplexných podkladových materiálov pre vytváranie produktov cestovného ruchu – tématických ciest. Preto sú zadané aktivity projektu: 1. Vypracovanie strategického dokumentu  Metodika – štandardy budovania...