Aktivity

január 2020

Story mapy Danube Islands

Vyznamným výstupom projektu sú inovatívne nástroje určené priamo návštevníkom destinácie Danube Islands. Sú to dve Story mapy – mapy s príbehom, kde sa na mape zobrazujú informácie , ktoré návštevník potrebuje a hľadá ešte pred výletom.  Súčasťou Storymáp sú aj plánovače výletov pre vodnú cestu a cyklocesty. https://domcentrope.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=6d30b1a6d9084ea2877205fc81552ffa https://domcentrope.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=1640efb69d4e41d8bd3da593902c1d52

október 2019

Slávnostné ukončenie projektu Danube Bike&Boat a vodáckej sezóny na maďarskej strane

Maďarský partner projektu „Danube Bike & Boat – Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne” realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Mesto Mosonmagyaróvár týmto pozval projektových partnerov, zástupcov obcí Žitného ostrova a Szigetközu a poskytovateľov služieb  na záverečné podujatie projektu do  Mosonmagyaróváru  dňa 25.10.2019. Pokračovanie rozvoja destinácie Danube Islands a jej...

Okrúhly stôl č. 3

Dňa 16.10.2019 sa konal Okrúhly stôl č. 3 k projektu Partnerství a aktívni institucionální sítě Cyrilometodějské stezky moravsko-slovenském přihraničí. Zapis 16.10.19    

* In the Foodsteps of Saint Cyril and Methodius in Dabube Region*

Tento projekt bol podaný 9.9.2019 v rámci grantovej výzvy programu Routes4U. Cieľom projektu je vytvorenie živej Cyrilometodskej cesty v troch podunajských krajnách, so zapojením konkrétnych stakeholderov, ponúkajúcich unikátne lokálne služby, produkty a miesta Aktivity: - Vytvorenie konkrétnej siete a zapojenie stakeholderov na trase v troch krajinách - Vytvorenie viacjazyčnej turistickej webovej...

4. regionálna Konferencia cestovného ruchu

Odborníci z oblasti turizmu sa opäť stretli na jednom mieste, tentokrát v Pezinku. Na 4. regionálnej Konferencii cestovného ruchu získali informácie o zaujímavých produktoch, marketingových aktivitách organizácií, ako aj o rozvoji cestovného ruchu v bratislavskom regióne. Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu konferenciu zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj, Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism a Slovenský dom Centrope. *“Konferencia je príležitosťou...