Aktivity

september 2019

Pozvánka na kulturně-duchovní setkání Musica Cordis

Pozvánka na kulturně-duchovní setkání Musica Cordis, které se uskuteční již tuto sobotu 14. 9. na Nitrianském hradě, v katedrále sv. Emeráma od 18h. Účinkují: Slovácký komorní orchestr, operní sólista Gustáv Beláček a The Gospel Family z Nové Dubnice.   S pozdravem   Ing. Martina Janochová Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. Stálý sekretariát, J.A.Bati 5520, Zlín, CZ Mob: +420 733 161 674 www.cyril-methodius.eu

*Cesta krížov*

Cieľom projektu "Cesta krížov" je vybudovať tematickú cestu na starej Marianskej turistickej pešej trase z Marianky do Sv.Jura. Výstupom projektu bude: obnovené značenie, zrevitalizované pamiatky a okolie okolo nich, info tabule o príbehoch každého z krížov, e-mapa s príbehmi celej tematickej cesty. Sovenský dom Centrope získal podporu na projekt z BSK, mesta Sv.Jur a Nadácie Tesco, kde sa s...

Projekt *Danube Islands *nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat realizovaného v rámci programu Interreg V-A

Projekt *Danube Islands *nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat realizovaného v rámci programu Interreg V-A SK-HU 2014-2020 a prispieva k napĺňaniu Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie turistickej destinácie Malý Dunaj, vypracovanej v spolupráci s miestnymi stakeholdermi v rámci projektu Bike & Boat. Projekt sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Rozvojom...

Pozvánka na vernisáž výstavy Eva Kristinová.

Pani Eva Kristinová patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenského národa druhej polovice 20. str. a začiatku 21. str. Predstavme si ju, prosím, v televíznej inscenácii Kubo, v televíznom filme Rysavá jalovica, v televíznej adaptácii rovnomenného románu Zuzky Zgurišky Bičianka z doliny, či na doskách Slovenského národného divadla v jej milovanej hre Ferka Urbánka Pravda Svätoplukova... Celý svoj život...

august 2019

1. česko-slovenské putovanie

Dňa 14.8.2019 sme sa zúčastnili podujatia: 1. česko-slovenské putovanie po pešej značenej trase Cyrilometodskej cesty z Veľkej Skalky v trenčianskom kraji smerom na Velehrad. Putovanie zo Skalky je súčasťou 19. ročníka hviezdicového pešieho putovania s cieľom na Velehrade 24.8.2019