Zmluva:

Zmluva 2017/10

31.07.2017

Zmluva o spolupráci a partnerstve uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na rozvíjanie a propagáciu projektu Tourcentrope a organizáciu 2. ročníka regionálnej konferencie cestovného ruchu.

Zmluvná strana: Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu

 

Späť