Zmluva:

Zmluva 2017/11

31.07.2017

Zmluva o poskytnutie dotácie uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v plnom znení na projekt Vínne cesty v regióne Centrope.

Zmluvná strana: Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu

 

Späť