Zmluva:

Zmluva 2015/1

08.01.2015

Zmluva s dodávateľom na vyhotovenie projektovej dokumentácie na cyklotrasu Eurovelo 13 na úseku DNV-Moravsky sv. Ján
Zmluvná strana: Ing. Peter Rakšányi - PRI.DOS

Späť