Zmluva:

Zmluva 2014/3

23.12.2014

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt Cyklistika v regione Centrope
Zmluvná strana: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regioanálneho rozvoja Slovenskej republiky

Späť