Zmluva:

Prieskum 2014/3

29.12.2014

Catering pre akcie združenia Slovenský dom Centrope

Charakteristika požadovaných služieb: Dodanie občerstvenia vrátane obsluhy a inventáru.

Späť