Zmluva:

Prieskum 2014/2

26.11.2014

Štúdia uskutočniteľnosti vinohradníckej cyklocesty z Bratislavy do Trnavy v dĺžke cca 45 km.

Riešenie trasovania vinohradníckej cyklocesty na území oboch krajov. Začiatočný bod je v meste Svätý Júr, priamo nadväzujúc na cyklocestu projektu JURAVA (Sv. Jur- Rača- Vajnory). Ideálne trasovanie cyklocesty, pokiaľ to situácia dovolí, je v blízkosti, resp. priamo cez vinohrady. Predmetná cyklocesta je plánovaná ako rodinná, z tohto dôvodu má viesť mimo ciest pre motorové vozidlá. Je vhodné aby predmetná cyklocesta nepretínala cestu pre motorové vozidlá, avšak ak je to nevyhnutné je treba navrhnúť riešenie prechodu z jednej strany cesty na druhú na jestvujúcich prechodoch a so zreteľom na bezpečnosť všetkých účastníkov dopravy.

Späť