Turizmus

_______________________________

Agenda

______________________________

Kultúra a cestovný ruch
Kultúrna výmena a cestovný ruch ako aj spolupráca v rámci kultúrnych sietí predstavujú obzvlášť vhodné spôsoby,  ako zblížiť ľudí žijúcich v tomto regióne.

Cyril a Metod
Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda sa tiahne rozsiahlym územím, ktorého obraz dotvára okrem krajiny plnej prírodných krás aj celý rad vzácnych pamiatok. Siaha od moravského Velehradu, cez slovenské historické centrá Devín, Nitru či Bojnú, cez maďarský Zalavár až po grécky Solún a Rím v Taliansku. Táto kultúrna cesta vzniká na silnom historickom príbehu a základoch kultúry, ktoré solúnski bratia európskemu spoločenstvu dali do vienka a to nás – Európanov následne formovalo. 

Aktivity

____________________________________

06.09.2019

*Cesta krížov*

Cieľom projektu "Cesta krížov" je vybudovať tematickú cestu na starej
Marianskej turistickej pešej trase z Marianky do Sv.Jura.
Výstupom projektu bude: obnovené značenie, zrevitalizované pamiatky a
okolie okolo nich, info tabule o príbehoch  každého z krížov, e-mapa s
príbehmi celej tematickej cesty.
Sovenský dom Centrope získal podporu na projekt z BSK, mesta Sv.Jur a
Nadácie Tesco, kde sa s projektom umiestnil na 2.mieste medzi 250timi
projektami. Za "Cestu krížov" hlasovalo 22 000 ľudí

Čítať ďalej…

Central Europe

EÚ ERDF

agroturizmus