Zverejňovanie

Zverejňovanie zákaziek a zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zmluva 2016/1

02.05.2016

Zmluva o dielo č. Z20169898_Z - Rozvoj cyklistiky v regióne Centrope

Zmluva 2015/2

08.01.2015

Zmluva s dodávateľom na vyhotovenie Štúdie uskutočniteľnosti vinohradníckej cyklocesty na trase Bratislava - Trnava

Zmluva 2015/1

08.01.2015

Zmluva s dodávateľom na vyhotovenie projektovej dokumentácie na cyklotrasu Eurovelo 13 na úseku DNV-Moravsky sv. Ján

Prieskum 2014/5

29.12.2014

Tlmočenie na rokovaniach, na akciách združenia

Prieskum 2014/4

29.12.2014

Prekladateľské služby pre potreby združenia Slovenský dom Centrope

Prieskum 2014/3

29.12.2014

Catering pre akcie združenia Slovenský dom Centrope

Zmluva 2014/3

23.12.2014

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt Cyklistika v regione Centrope

Zmluva 2014/2

23.12.2014

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt Cyklistika v regione Centrope

Prieskum 2014/2

26.11.2014

Štúdia uskutočniteľnosti vinohradníckej cyklocesty z Bratislavy do Trnavy

Prieskum 2014/1

26.11.2014

Realizačná projektová dokumentácia "Medzinarodná cyklotrasa Eurovelo 13"

Zverejňovanie

Zverejňovanie zákaziek a zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zmluva 2016/1

02.05.2016

Zmluva o dielo č. Z20169898_Z - Rozvoj cyklistiky v regióne Centrope

Zmluva 2015/2

08.01.2015

Zmluva s dodávateľom na vyhotovenie Štúdie uskutočniteľnosti vinohradníckej cyklocesty na trase Bratislava - Trnava

Zmluva 2015/1

08.01.2015

Zmluva s dodávateľom na vyhotovenie projektovej dokumentácie na cyklotrasu Eurovelo 13 na úseku DNV-Moravsky sv. Ján

Prieskum 2014/5

29.12.2014

Tlmočenie na rokovaniach, na akciách združenia

Prieskum 2014/4

29.12.2014

Prekladateľské služby pre potreby združenia Slovenský dom Centrope

Prieskum 2014/3

29.12.2014

Catering pre akcie združenia Slovenský dom Centrope

Zmluva 2014/3

23.12.2014

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt Cyklistika v regione Centrope

Zmluva 2014/2

23.12.2014

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt Cyklistika v regione Centrope

Prieskum 2014/2

26.11.2014

Štúdia uskutočniteľnosti vinohradníckej cyklocesty z Bratislavy do Trnavy

Prieskum 2014/1

26.11.2014

Realizačná projektová dokumentácia "Medzinarodná cyklotrasa Eurovelo 13"