Zverejňovanie

Zverejňovanie zákaziek a zmlúv podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Zmluva 2011/3

26.09.2011

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva 2011/2

01.06.2011

Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti regionálneho televízneho vysielania

Zmluva 2011/1

10.02.2011

Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti regionálneho televízneho vysielania