Zverejňovanie

Zverejňovanie zákaziek a zmlúv podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Objednávka 2014/2

15.04.2014

Preklady nových textov Rozšírovanie obsahu webovej stránky www.tourcentrope.eu- rok 2014 – preklady textov

Objednávka 2014/3

15.04.2014

Preklady textov Slovenský jazyk- Maďarský jazyk- Anglický jazyk Tlmočenie na rokovaniach s maďarskými partnermi

Objednávka 2014/1

08.04.2014

Rozširovania obsahu webovej stránky www.tourcentrope.eu rok 2014

Zmluva 2014/1

10.01.2014

Zmluva o spolupráci a reklamnom partnerstve

Zmluva 2013/1

02.10.2013

Zmluva o spolupráci a reklamnom partnerstve

Zákazka 2013/4

01.10.2013

Politická konferencia Centrope

Zákazka 2013/3

01.10.2013

Webový portál tourcentrope

Zákazka 2013/2

10.09.2013

Reklamná kampaň Google AdWords- tourcentrope

Zákazka 2013/1

05.03.2013

Webový portál tourcentrope

Zmluva 2012/1

19.03.2012

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt