Aktivity

Politická konferencia iniciatívy Centrope

30.11.2018

Dňa 29. novembra 2018 sa v Bratislave konala Výročná politická konferencia Centrope, ktorou sa oficiálne ukončilo ročné predsedníctvo Bratislavského samosprávneho kraja v tomto zoskupení. Na politickej konferencii Centrope sa stretli predstavitelia administratívy regiónov zo Slovenska (Bratislavský a Trnavský kraj), Česka (Juhomoravský kraj), Maďarska (Győr-Moson-Sopron) a Rakúska (Viedeň a Dolné Rakúsko) a aj miest, ktoré participujú na spolupráci v Centrope. Medzi hlavné témy podujatia patrila budúcnosť kohéznej politiky EÚ po roku 2020 a cezhraničné dopravné prepojenia. V závere konferencie zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja formálne odovzdali predsedníctvo v Centrope zástupcom mesta Viedeň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video z konferencie si môžete pozrieť na:

https://www.youtube.com/watch?v=167SigmWJec&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0sv4I7_eyejVodnpUvHT0Xu2kbQ8nNlTwcwflJXjuhw_VEyLfbUs9dIoc

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Workshop: Smerovanie a sieťovanie dopravnej infraštruktúry

07.11.2018

06.11.2018 sa v Bratislave konal Workshop Centrope na tému „Smerovanie a sieťovanie dopravnej infraštruktúry“ s cieľmi:

- Aktualizácia INAT CENTROPE 2012+,

- Možnosti nadregionálnej cezhraničnej integrácie verejnej dopravy.

Nosné témy program workshopu:

1. téma: Nadnárodná infraštruktúra a jej synergie s lokálnymi dopravnými projektami

2. téma: Verejná doprava v regióne Centrope,

 

Prijaté závery a opatrenia k téme č. 1:

-  Aktualizácia 2018 pre  dokument  INAT Centrope  v cestných  a kolajových dopravných cezhraničných prepojeniach

-  Obslužnosť územia busovými linkami /zmena legislatívy

-  Cestné prepojenie : nový most na rieke Morava

 

Prijaté závery a opatrenia k téme č. 2:

-  Propagácia verejnej dopravy v pohraničí /projekt Clean Mobility

-  Integrácia verejnej dopravy s cezhraničným zapojením /projekt Subroad

-  Spoločné objednávanie dopravných výkonov a služieb

-  Spoločné zdielanie nákladov objednaných výkonov a služieb

-  Vznik platformy Verejná doprava (BID, VOR, KORDIS, HU partner)

 

-  Podpora turistickej verejnej dopravy na obsluhu cezhraničného územia SK-CZ

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Workshop: Budúcnosť cezhraničnej územnej spolupráce

07.11.2018

05.11.2018 sa v Bratislave konal Workshop Centrope na tému Budúcnosť cezhraničnej územnej spolupráce, ktorého cieľom bolo zhodnotiť doterajšie fungovanie v oblasti cezhraničnej územnej spolupráce, zabezpečenie vyššieho modelu fungovania a posilnenie kompetencií pri príprave a riadení v oblasti cezhraničnej územnej spolupráce. Program workshopu bol tematicky rozdelený do dvoch okruhov:

 

1. téma: Využité/nevyužité príležitosti v cezhraničnej územnej spolupráci - zhodnotenie doterajšieho systému, diskusia o prioritách a potrebách regiónov v cezhraničnej územnej spolupráci,

 

2. téma: Budúcnosť implementácie programov cezhraničnej územnej spolupráce – návrh nariadenia o Európskej územnej cezhraničnej spolupráci, zabezpečenie priorít regiónov v Návrhu nariadenia a Návrh nariadenia – aktivity programu (INTERACT).

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

3. ročník regionálnej konferencie cestovného ruchu s medzinárodnou účasťou

28.09.2018

"Ochrana kultúry a dedičstva"

Vo štvrtok 27.09.2018 sa v hoteli Ponteo Activity Park v Rusovciach konal 3. ročník regionálnej konferencie cestovného ruchu s medzinárodnou účasťou. Tento deň je zároveň svetovým dňom cestovného ruchu. Organizátori  konferencie: Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism, Bratislavský samosprávny kraj a združenie Slovenský dom Centrope pripravili program  v znamení témy: „Ochrana kultúry a dedičstva", určený pre odbornú verejnosť.
 
Novinkou konferencie bolo predstavenie novej Marketingovej stratégie pre destináciu Bratislavský kraj, ktorú prezentovala jej autorka, Ľudmila Novacká, profesorka Ekonomickej univerzity a uznávaná expertka pre cestovný ruch. 
Následne ďalší špecialisti predstavili päť nových rozvojových  produktov cestovného ruchu v bratislavskom kraji.
Hannes Weitschacher, riaditeľ Weinvierteltourismus GMbH - projekt Storytelling Iron curtain – „Kultúra a príroda na zelenom páse“
Jiří Vitáloš zo združenia Barbora, n.o. - projekt Geopark Malé Karpaty
Tatiana Mikušová, riaditeľka združenia Slovenský dom Centrope - projekt Tematická cesta sv. Cyrila a Metoda
František Stano - projekt DANUBE BIKE&BOAT – Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a člne 
Veronika Gálová z odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK - projekt Transdanube Pearls – Sieť udržateľnej mobility pozdĺž Dunaja
V súvislosti s predstavenou Marketingovou stratégiou prezentovali zástupcovia oblastných organizácií v bratislavskom kraji vízie rozvoja.
Elena Palčáková, riaditeľka OOCR Malé Karpaty, 
Dominika Leváková, riaditeľka OOCR Záhorie, 
Maroš Plitko za OOCR Bratislava Tourist Bord.
Súčasťou konferencie bol aj workshop k projektu Transdanube Pearls - Sieť udržateľnej mobility pozdĺž Dunaja, spojený s prezentáciou o udržateľnej mobilite v regióne, manažmente mobility a diskusiou.
Konferenciu, ktorú otváral Juraj Droba, predseda BSK pre viac ako stovku  účastníkov odbornej verejnosti a taktiež študentov odboru cestovný ruch na Vysokej škole ekonomickej, ale aj študentov Strednej odbornej školy podnikania na Strečnianskej 20 v Bratislave.

Podujatie sa konalo 1.decembra 2016 v hoteli Majolika v Modre

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

YOUNG SLOVAK CONTEMPORARY ART - Súčasné mladé slovenské vizuálne umenie

06.09.2018

Výstava súčasného mladého slovenského vizuálneho umenia v galérii Ausstellungsbrücke v St. Pölten (Rakúsko)

Výstava bola otvorená slávnostnou vernisážou dňa 5. septembra 2018 a potrvá do 8. októbra 2018. Vystavujúcimi sú za Bratislavský samosprávny kraj: Michal Černušák (*1982), Ján Hrčka (*1988), Andrea Kopecká (*1988), Rita Koszorús (*1989). Za Trnavský samosprávny kraj boli predstavené diela výtvarníkov pochádzajúcich z tohto regiónu: Rudolf Janák (*1985), Martin Kochan (*1981), Gábor Szücs (*1990) a Dominika Žáková (*1989).

 

Výstava bola usporiadaná v rámci partnerstva medzi Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko, Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré vychádza zo spoločného Memoranda, ktorého signatárom je i hlavné mesto SR Bratislava. 

Podujatie sa konalo 1.decembra 2016 v hoteli Majolika v Modre

Konferenciu v úvode príhovorom otvoril podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martin Berta.

Témy stretnutia:

·         Správa o aktivitách v roku 2016 pod  predsedníctvom BSK a TTSK

·         Správy z pracovných skupín

-       PS hospodárstvo, turizmus, doprava

-       PS kultúra, výskum a vzdelávanie

-       PS udržateľnosť,energie a životné prostredie

-       PS civilná spoločnosť, sociálne veci, lokálni aktéri

·         Ďalší rozvoj spolupráce pracovného spoločenstva v podunajskom regióne

·         Správa predsedajúceho z Annual Forum EUSDR a zapojenie Pracovného spoločenstva na podujatí Annual Forum 2016 v Bratislave

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019