Aktivity

DUATLON 2019

10.09.2019

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

*Cesta krížov*

06.09.2019

Cieľom projektu "Cesta krížov" je vybudovať tematickú cestu na starej
Marianskej turistickej pešej trase z Marianky do Sv.Jura.
Výstupom projektu bude: obnovené značenie, zrevitalizované pamiatky a
okolie okolo nich, info tabule o príbehoch  každého z krížov, e-mapa s
príbehmi celej tematickej cesty.
Sovenský dom Centrope získal podporu na projekt z BSK, mesta Sv.Jur a
Nadácie Tesco, kde sa s projektom umiestnil na 2.mieste medzi 250timi
projektami. Za "Cestu krížov" hlasovalo 22 000 ľudí

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Odprosná pešia púť na Devín

05.09.2019

 

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Projekt *Danube Islands *nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat realizovaného v rámci programu Interreg V-A

02.09.2019

Projekt *Danube Islands *nadväzuje na aktivity projektu Bike & Boat
realizovaného v rámci programu Interreg V-A

SK-HU 2014-2020 a prispieva k napĺňaniu Stratégie rozvoja a marketingovej
stratégie turistickej destinácie Malý Dunaj, vypracovanej v spolupráci
s miestnymi stakeholdermi v rámci projektu Bike & Boat.

Projekt sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia. Rozvojom unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej
európskej turistickej destinácie *„Danube Islands“* prispeje k zvýšeniu
atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti.
Splavy a cykloturistika v spojení s kultúrou a gastronómiou Veľkého a
Malého Žitného ostrova sú základom pre rozvoj spoločnej turistickej
destinácie, ktorá spojí doteraz len lokálne pôsobiace subjekty cestovného
ruchu, a tak dokáže konkurovať aj iným európskym destináciám.


   - Aktivita "* turisticko-športové podujatie Duatlon na Malom Dunaji vo
   Vrakuni" *sa zameriava  na kombináciu využitia bicyklov a lodí pre
   miestne komunity a prilákanie aktívnych návštevníkov do destinácie. Pre
   návštevníkov zdarma

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019

Pozvánka na vernisáž výstavy Eva Kristinová.

02.09.2019

Pani Eva Kristinová patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenského národa druhej polovice 20. str. a začiatku 21. str.

Predstavme si ju, prosím, v televíznej inscenácii Kubo, v televíznom filme Rysavá jalovica, v televíznej adaptácii rovnomenného románu Zuzky Zgurišky Bičianka z doliny, či na doskách Slovenského národného divadla v jej milovanej hre Ferka Urbánka Pravda Svätoplukova...

Celý svoj život bola hrdou a sebavedomou Slovenkou, všetko, čo robila, robila naplno a s láskou.

Na posvätnom mieste nášho národa – Devíne, keď recitovala Konštantínov Proglas, jej hlas sa vznášal k výšinám:

„Čujte, čujte toto, Sloveni, dar tento drahý vám Boh z lásky daroval...“

Vernisáž výstavy Eva Kristinová... jednoducho kráľovná sa uskutoční dňa 9. septembra 2019 o 17:00 hod. v Informačnom centre na Moyzesovej ulici 38/A v Ivanke pri Dunaji.

Usporiadateľmi výstavy sú Divadelný ústav Bratislava, Obecný úrad Ivanka pri Dunaji, Miestny odbor Matice slovenskej Ivanka pri Dunaji a DEDIČSTVO OTCOV, o. z.

Na výstave môžeme pocítiť silu jej ducha a jej nezlomnú vieru v silu a dobro nášho národa.

Legenda sa modlí za svoj milovaný slovenský národ a našu vlasť, aby sme naplnili svoju dejinnú úlohu a zostali vernými Kristovi.

Eva Kristinová je predsedníčka honoris causa občianskeho združenia DEDIČSTVO OTCOV, je čestnou predsedníčkou občianskeho združenia Rastic a Miestneho odboru MS Bratislava-Staré Mesto.

 

Daniela Suchá, DEDIČSTVO OTCOV, o. z.

·         Príprava na Konferenciu Pracovného spoločenstva v roku 2017

·         Prevzatie predsedníctva Pracovného spoločenstva v roku 2017 (TTSK)

·         Výhľad na roky 2018-2019